นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระเงิน

 1. สินค้าและบริการ

                KRUB MACHINERY เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องจักรแปรรูปอาหารต่างๆ เช่น เครื่องหั่นผัก เครื่องหั่นเนื้อสัตว์ เครื่องบดผง เครื่องร่อนแป้ง เครื่องบรรจุ สินค้าทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและทดสอบก่อนส่งถึงมือผู้ซื้อ อีกช่องทางหนึ่งผู้ซื้อสามารถเข้ามาทดสอบสินค้าที่หน้าร้าน มีการบริการซ่อมบำรุง รวมถึงบริการอะไหล่ และบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 • ขั้นตอนการสั่งสินค้า
 • ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สนใจ ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://krubmachinery.com/   ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เมื่อผู้ซื้อพึงพอใจในสินค้า ผู้ซื้อสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางการขายได้ดังนี้

สั่งซื้อโดยตรงที่หน้าร้าน KRUB MACHINERY

สั่งซื้อผ่าน E-mail : ktt.krub@gmail.com

สั่งซื้อผ่าน Line ID : ktt.sale

 • ช่องทางการชำระเงิน
 • ชำระเป็นเงินสด
 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร
 • การส่งมอบสินค้า
 • รับสินค้าได้ที่หน้าร้าน
 • ร้าน KRUB MACHINERY เป็นผู้จัดส่ง
 • ขนส่งเอกชน
 • การรับประกันสินค้า

เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจในสินค้าและบริการของทางร้าน ทางร้านมีการรับประกันสินค้าในกรณ๊เปลี่ยนสินค้าจากการเสียหายในการขนส่ง รวมถึงสินค้าที่ชำรุดใช้การไม่ได้จากการผลิต ท่านสามารถศึกษารายละเอียดส่งมอบเพิ่มเติมใน นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

                นโยบายเกี่ยวกับการส่งมอบและการขนส่ง

 1. ประเภทของขนส่งที่ขนส่งที่ไม่ใช่การรับเองที่หน้าร้าน ทางร้านจะเป็นผู้เลือกให้ผู้ซื้อเพื่อความเหมาะสมมากที่สุด ที่จะทำให้สินค้าถึงมือผู้ซื้ออย่างรวดเร็วและสภาพสินค้าสมบูรณ์มากที่สุด
 2. ทางร้านค้าไม่สามารถรับรองความรวดเร็ว หรือรับประกันถึงระยะเวลา ของการขนส่งเอกชน แต่หากสินค้ามีความล่าช้าในการขนส่งมาก ทางร้านยินดีเป็นผู้ติดตามสอบถามระบบขนส่งด้วยตนเอง
 3. หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทั้งไปและกลับตามจริง รวมถึงความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการขนส่งด้วย

นโยบายการคืนเปลี่ยนสินค้า

 1. ในกรณีผู้ซื้อได้รับสินค้าจากขนส่งแล้ว สินค้าแตก หัก ชำรุด ชิ้นส่วนไม่ครบ ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่แจ้ง ผิดรุ่น ผิดแบบ  ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้า โดยเงื่อนไขต้องส่งคืนสินค้านั้นภายใน 7 วัน และมาในสภาพเดิม โดยที่ยังไม่ได้ทำการใช้งานสินค้า หรือถอดชิ้นส่วนใดมาก่อน
 2. เมื่อท่านได้ทำตามเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าแล้ว และท่านมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ทางร้านจะชดเชยให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฎในบิลขนส่ง โดยท่านต้องแสดงบิลนั้นให้ทางร้านทราบ โดยทางร้านจะทำการโอนให้ภายใน 7 วันทำการ
 3. ทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกชนิด
 4. ความเสียหายของกล่องบรรจุภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่ถือ ไม่ถือเป็นความเสียหายในการเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากทางร้านไม่สามารถควบคุมการขนส่งของบริษัทขนส่งได้ อย่างไรก็ตามทางร้านจะทำการบรรจุหีบห่อให้ดีที่สุดตามลักษณะของสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

                นโยบายการคืนเงิน

 1. ในกรณีที่ทางร้านเกิดความผิดพลาดไม่สามารถจัดหาสินค้าได้ตามที่ผู้ซื้อได้สั่งสินค้า และดำเนินการชำระ ซึ่งเป็นเงินมัดจำ เรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะติดต่อผู้ซื้อ เพื่อเปลี่ยนสินค้าเป็นอย่างอื่น หรือหากผู้ซื้อประสงค์ขอคืนเงิน ทางร้านจะทำการคืนเงินมัดจำ ทางธนาคารตามราคาสินค้า
 2. หากผู้ซื้อได้รับสินค้าเกิน 7 วันแล้ว สินค้ามีปัญหา สินค้าจะไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ จะเป็นการ   เคลมซ่อมในทุกกรณี
 3. ปัญหาการใช้งานอื่น ๆ อันไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากทุกข้อที่กล่าวมา ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. กรณีมีเงินมัดจำ หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ยกเลิกการสั่งสินค้า ที่เกิดจากเหตุอันไม่ใช่สาเหตุจากความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าจนไม่สามารถใช้งานได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี

นโยบายการบริการและการรับประกัน

 1. ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประกัน 1 ปี หากสินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อสามารถส่งมาซ่อมกับทางร้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรง ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามาที่ร้าน KRUB MACHINERY จะไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 2. การรับประกันจะเป็นการรับประกันในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าเท่านั้น ไม่รวมถึงส่วนที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน อันได้แก่ สายพานส่งกำลัง โซ่ส่งกำลัง สายพานลำเลียง ใบมีด เป็นต้น
 3. หลังจากหมดระยะประกันจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามจริง
 4. ระยะเวลาในการซ่อมแซมอยู่ที่ 7-60 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหาย
 5. กรณีนอกเหนือการรับประกัน
 6. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 7. ความเสียหายที่เกิดจากการไฟไหม้ ฟ้าผ่า ประมาทเลินเล่อ การตกหล่น บิดงอ แตกร้าว รอยขีดข่วน หรือการใช้ไฟเกินกว่าที่เครื่องกำหนด
 8. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
 9. ความเสียหายอันเกิดจากการตากแดด โดนความร้อน แตกลาย
 10. ความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนอุปกรณ์
 11. ความเสียหายอันเกิดจากการทำความสะอาดไม่ถูกต้อง
 12. ความเสียหายอันเกิดจากอุปกรณ์ต่อพ่วง
 13. ความเสียหายจากการเกิดโจรกรรม หรือสูญหาย

                นโยบายการบริการหลังการขายและการซ่อมแซม

 1. การติดต่อกับทางร้าน หากผู้ซื้อมีความประสงค์ขอข้อมูล หรือคำแนะนำการใช้งาน กับทางร้านสามารถ ติดต่อได้ที่
 2. โทรศัพท์ 0877505035
 3. LINE ID : ktt.sale
 4. อีเมลล์  ktt.krub@gmail.com
 5. การดำเนินการซ่อมแซม
 6. ผู้ซื้อสามารถนำสินค้าที่ชำรุดมาที่ร้านด้วยตนเอง หรือขนส่งเอกชน
 7. หลังจากสินค้ามาถึงทางร้าน ทางร้านจะแจ้ง ให้ผู้ซื้อได้ทราบผ่านทางช่องทาง และข้อมูลที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้กับทางร้านภายใน 3 วัน
 8. ทางร้านจะทำการประเมินการอาการที่ชำรุด และแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ และจะดำเนินการซ่อมแซมอย่างไร รวมถึงจะแจ้งเวลาในการซ่อมแซม ระยะเวลาที่จัดส่งถึงมือผู้ซื้อ โดยจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ซื้อทราบถายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า
 9. หากสินค้าอยู่นอกเหนือการรับประกันหรือหมดระยะประกัน หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางร้านจะทำการแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน

** ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนโยบายใด ๆ ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**