เครื่องบดสมุนไพร ตัวช่วยที่ทำให้กระบวนการผลิตของคุณง่ายขึ้น

เครื่องบดสมุนไพร ตัวช่วยที่ทำให้กระบวนการผลิตของคุณง่ายขึ้น

                สมุนไพรคือวัตถุดิบตามธรรมชาติที่สามารถนำไปใช้ในบริโภคในชีวิตประจำวัน ได้มากมาย ทั้งอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค รวมทั้งเครื่องสำอางชนิดต่าง ๆ เพื่อสุขภาพของผิวพรรณและเส้นผมที่สวยงามและแข็งแรง แต่การเตรียม

สมุนไพรให้พร้อมและนำไปใช้งานนั้นตำเป็นต้องอาศัยกระบวนการเตรียมสมุนไพรให้พร้อมเสียก่อน ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่นิยมใช้กันมากนั้นกือการใช้ เครื่องบดสมุนไพร บดสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ให้กลายเป็นเนื้อละเอียดเนื่องจากสมุนไพรที่กลายเป็นผงละเอียนั้นมีความสะดวกในการใช้งานดังนี้

  1. ความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากความละเอียดและสม่ำเสมอของเนื้อสมุนไพรที่ดีจะช่วยให้สารในสมุนไพรเกิดการซึมซับเข้าสู่ร่างกายของผู้ใช้งานได้รวดเร็วมากขึ้น หรือหากต้องการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง หรือยารักษาโรคการใช้สมุนไพรที่บดละเอียดแล้วก็จะทำให้กระบวนการผลิตรวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้ เครื่องบดสมุนไพร มีความสำคัญต่อกระบวนการใช้งานสมุนไพรเป็นอย่างมาก
  2. เนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียด หากใช้พืชสมุนไพรที่มีเนื้อหยาบไม่สม่ำเสมอ ทั้งในอาหาร เครื่องสำอาง หรือยารักษาโรคก็ย่อมทำให้เนื้อของผงบดไม่เรียบเนียนสม่ำเสมอกัน โดยเฉพาะในสมุนไพรบางประเภทที่มีสีสันอย่างอัญชัน หรือกระเจี๊ยบแดง ความหยาบของสมุนไพรก็จะทำให้สีสันผงสมุนไพรดูเข้มหรืออ่อนแตกต่างกัน ดูคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน แต่เมื่อใช้ เครื่องบดสมุนไพร ตระเตรียมสมุนไพรให้มีขนาดสม่ำเสมอกันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
  3. การเพิ่มคุณค่าทางตัวยา เมื่อสมุนไพรถูกจัดเตรียมด้วย เครื่องบดสมุนไพร มาเป็นอย่างดีนั้นข่วยให้ตัวยาในสมุนไพรออกมาได้อย่างเต็มที่ เมื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในยารักษาโรค เครื่องสำอาง หรืออาหารชนิดต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางตัวยาเพิ่มมากขึ้น

                ความนิยมในการเตรียมสมุนไพรให้ละเอียดนั้นมีมาอย่างช้านานแล้ว สังเกตได้จากตามร้านขายยาสมุนไพรมักมี เครื่องบดสมุนไพร ด้วยมือที่อาศัยแรงงานคนในการเตรียมสมุนไพรให้มีขนาดละเอียดตามต้องการ ซึ่งมักต้องใช้ระยะเวลานานในการจัดเตรียม ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองแรงงทานทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากอีกด้วย ยิ่งในกรณีที่ต้องการจัดเตรียมในระดับอุตสาหกรรมในปริมาณมาก ๆ ก็คงกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเทคโนโลยีได้รับการพัฒนากลายเป็นเครื่องเตรียมสมุนไพรแบบเครื่องจักรที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็ได้สมุนไพรเนื้อละเอียดที่สม่ำเสมอทั่วถึงกันดี มีความเอนกประสงค์ใช้งานได้กับสมุนไพรหลากหลายประเภททั้งแบบที่เป็นใบ ลำต้น แก่น รากไม้ ผล หรือหัวสมุนไพรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

                ประโยชน์ของ เครื่องบดสมุนไพร ที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อหามาใช้งานควรทราบถึงข้อดีที่น่าสนใจของอุปกรณ์ชนิดนี้ให้ดีเสียก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ความรวดเร็วในการทำงาน ในกระบวนการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ นั้น ความรวดเร็วในการทำงานนับเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่ผู้ประกอบการทุก ๆ คนควรให้ความสำคัญ ยิ่งสามารถผลิตสินค้าได้เร็วมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ความรวดเร็วในการทำงานยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย
  2. คุณภาพของสินค้า การบดสมุนไพรนั้น คุณภาพที่ต้องคำนึงเป็นสำคัญคือความละเอียดของสมุนไพรที่ได้ ควรมีความสม่ำเสมอและมีขนาดและความละเอียดของผงบดตามต้องการ สิ่งต่อมาที่ต้องคำนึงถึงคือระดับความชื้นของสมุนไพรที่ได้จากการบดละเอียด ยิ่งมีความชื้นต่ำก็ยิ่งทำให้สมุนไพรนั้นเก็บรักษาได้นานขึ้น และปลอดภัยจากเชื้อรา ซึ่งการใช้ เครื่องบดสมุนไพร ในการทำงานจะเป็นการช่วยลดโอกาสการเพิ่มขึ้นของความชื้นได้เป็นอย่างดี
  3. ความสะอาดของผงสมุนไพร การลดการสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงานและวัตถุดิบสมุนไพรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มากเท่าไหร่ จะเป็นการลดโอกาสการปนเปื้อนในสมุนไพรได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะในระหว่างปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก่อให้เกิดการปนเปื้อนในวัตถุดิบได้ตลอดเวลาทั้งจากการจับหรือสัมผัสจากมือของผู้ปฏิบัติงาน หรือจากเหงื่อและน้ำลายที่ขับออกมาได้ตลอดเวลา แต่หากเมื่อนำ เครื่องบดสมุนไพร เข้ามาใช้งานทดแทนก็จะลดโอกาสเกิดปัญหาการปนเปื้อนได้ดี

                อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์และข้อดีจากการใช้ เครื่องบดสมุนไพร จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ชนืดนี้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. วัสดุของเครื่องบดสมุนไพร เนื่องจาก เครื่องบดสมุนไพร เป็นเครื่องที่ต้องสัมผัสกับวัตถุดิบสมุนไพรอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องมือชนิดนี้ให้ดี ทั้งความเป็นกรดหรือด่างของสมุนไพรที่อาจจะกัดกร่อนพื้นผิวของเครื่องจักร ความชื้นของวัตถุดิบที่ทำปฏิกิริยาต่อผิวของห้องบด รวมทั้งความแข็งและเหนียวของวัตถุดิบที่อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ภายในของเครื่องบดสมุนไพรด้วย ดังนั้นควรเลือกวัสดุของเครื่องบดสมุนไพรให้เหมาะสม แข็งแรง ทนทาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถบดสมุนไพรให้มีขนาดตามต้องการได้ดี
  2. กำลังของไฟฟ้าของมอเตอร์เครื่องบดสมุนไพร โดยทั่วไปเครื่องมือบดสมุนไพรแต่ละเครื่องจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนระบบการบดสมุนไพรที่มีขนาดแตกต่างกันในแต่ละรุ่น ซึ่งหลักการเลือกขนาดมอเตอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของสมุนไพรที่ใช้ รวมทั้งปริมาณการทำงานในแต่ละครั้งด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ว่าเครื่องบดสมุนไพรที่เลือกซื้อมานั้นสามารถใช้งานได้กับวัตถุดิบของตนเองได้เป็นอย่างดี
  3. ความสะดวกในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจว่า เครื่องบดสมุนไพร สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดูแลรักษาเครื่องมือชนิดนี้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สามารถดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ได้อย่างเต็มที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาว่าเครื่องมือสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นความยากง่ายในการถอดชุดบดมาล้างทำความสะอาด การเข้าถึงรอยต่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบด ควรเรียบไร้รอยต่อหรือไร้ช่องว่างเพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรก และความสะดวกในการดูแลรักษามอเตอร์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องบด

                เมื่อทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้แล้ว เชื่อได้ว่าผู้ประกอบการคงสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องบดสมุนไพร ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานได้มากขึ้น สามารถดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพื่อคุณภาพของสินค้าที่ดีและคุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาว

สนใจเครื่องบดสมุนไพร

คลิก >> Click เครื่องบดสมุนไพร KRUB MACHINERY