เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม

เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม

เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม

ผักคือวัตถุดิบสำคัญในอาหารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรส ซุป อาหารกระป๋อง หรือขนมขบเคี้ยวที่ทำจากผักชนิดต่าง ๆ ซึ่งการจัดเตรียมผักซึ่งเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาตินั้นมีข้อควรระวังมากมาย เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ มีคุณภาพที่ดี หรือขนาดและรูปร่างตรงตามความต้องการ จากนั้นก็จะต้องมาจัดเตรียมล้างทำความสะอาด แล้วจึงนำมาตัดแต่งและมีขนาดตามต้องการ ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานี่กระบวนการหั่นตัดแต่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลา และแรงงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ผักเป็นวัตถุดิบหลากหลาย และมีปริมาณมาก ๆ ทำให้หากตัดแต่งผักไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็อาจส่งผลให้ผักชนิดนั้น ๆ เกิดการเน่าเสีย หรือมีคุณภาพลดลงได้ ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาตัวช่วยที่เรียกว่าเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดเตรียมผักชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ โดยมีเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องหั่นผัก ดังนี้

  1. การพิจารณารูปแบบในการหั่นผัก เนื่องจากผักแต่ละชนิดมีความจำเป็นในการแปรรูปที่แตกต่างกัน อย่างหัวหอมก็มักนิยมหั่นแว่นก่อนนำไปใช้งาน ส่วนแครอทก็มักจะหั่นเป็นเส้น ๆ ก่อนนำไปปรุงเป็นอาหาร หรือการหั่นซอยเครื่องเทศอย่างตะไคร้ ดังนั้นรูปแบบการหั่นผักด้วยเครื่องจักรที่ดีควรมีความเหมาะสมกับการต้องการที่ใช้ หรือสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
  2. การพิจารณากำลังการทำงานของเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมเพราะปริมาณวัตถุดิบ และเนื้อสัมผัสของผักแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากเครื่องจักรมีกำลังไม่พอก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือใช้ระยะเวลานานกว่าจะหั่นผักต่าง ๆ ได้หมด ดังนั้นจึงเลือกเครื่องจักรที่มีกำลังการทำงานเหมาะสมกับการใช้งาน
  3. การพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นระบบสายพาน กำลังไฟที่ต้องใช้งาน เพื่อให้เครื่องหั่นผักทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หลายครั้งจึงต้องอาศัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาทิ สายพานลำเลียงผักเข้าสู่เครื่องหั่น หรือสายพานลำเลียงออกจากเครื่องหั่น ซึ่งความเร็วและขนาดของสายพานเหล่านี้ควรสัมพันธ์กับกำลังการทำงานของเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมด้วย
  4. การพิจารณาขนาดของเครื่องหั่นให้เหมาะสมกับพื้นที่การปฏิบัติงาน ขนาดของสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีควรมีพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะพื้นที่ว่างสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรได้สะดวก ดังนั้นเมื่อจะพิจารณาเลือกซื้อเครื่องหั่นผัก นอกจากพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรแล้ว ยังควรพิจารณาถึงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย และควรมีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำกักขังในระหว่างที่กำลังหั่นผักชนิดต่าง ๆ อยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขอนามัยในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก
  5. การพิจารณาวิธีการบำรุงรักษาที่ง่าย และสะดวก การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ดีควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะหาก เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม ชำรุดระหว่างการใช้งานก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าจะใช้งานทุก ๆ วันเครื่องก็ยังมีสภาพที่ดีและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องหั่นผักที่ดีควรถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกมาตรวจสอบได้ง่าย มีอะไหล่ที่หามาเปลี่ยนเมื่อชำรุดได้ง่าย และมีคู่มือการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

                ขั้นตอนการคัดเลือกเครื่องหั่น เมื่อทราบความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมควรพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

  1. ผู้จัดจำหน่ายที่มีรายละเอียดของเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน เพราะแม้ว่าเครื่องหั่นผักจะเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีความซับซ้อนยุ่งยาก แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทำงาน ดังนั้นผู้สนใจควรพิจารณาเลือกซื้อจากผู้จำหน่ายที่มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งรายละเอียดของตัวเครื่อง วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการใช้งาน หรือหากพบปัญหาก็จะสามารถแก้ไขให้เครื่องมือกลับมาใช้งานง่ายได้อย่างทันท่วงที
  2. บริการหลังการขาย แม้ว่าผู้ใช้งานจะทราบรายละเอียดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว แต่การบริการหลังการขายย่อมสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ควรมีกำหนดไว้ให้ชัดเจน เช่นรับประกันหลังการขายนานเท่าใด หรือหากมีการแจ้งช่างมาซ่อมเครื่องจักรจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อซื้อเครื่องหั่นผักมาใช้งานอีกต่อไป
  3. วัสดุที่ใช้ประกอบเครื่อง เพราะผักชนิดต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มักมีน้ำเป็นองค์ประกอบ เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม ที่ดีจึงควรทำมาจากวัสดุที่ทนความชื้นได้ดีอย่างสแตนเลส หรือแม้แต่สายพานลำเลียงที่ติดอยู่กับตัวเครื่องก็ควรมีลักษณะที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารและทนความชื้นได้สูง

                เมื่อพิจารณาเลือกเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ควรมีการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้ดีก่อนนำมาติดตั้งและใช้งาน เริ่มตั้งแต่การศึกษารายละเอียดของเครื่องและคู่มือขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการใช้งานช่วยให้งานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกต่อการเดินไปมาในระหว่างการทำงานหรือไม่ สะดวกต่อการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาหรือไม่ และเมื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรแล้วควรทดสอบการใช้งานจนแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาใด ๆ เพื่อให้เครื่องหั่นผักสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด

คลิกที่นี่!! เพื่อดูเครื่องหั่นผักของเราทั้งหมด