เครื่องหั่นสมุนไพร ตัวช่วยที่ทำให้งานของคุณง่ายและสะดวกมากขึ้น

เครื่องหั่นสมุนไพร

เครื่องหั่นสมุนไพร

สมุนไพร คือพืชที่มีสรรพคุณทางยา ส่วนประกอบของพืชที่นำมาใช้เป็นยานั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งดอก ใบ ราก ลำต้น หรือแต่ละเมล็ด ซึ่งการแปรรูปสมุนไพรอย่างเหมาะสมนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้สรรพคุณทางยาของสมุนไพรถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้การเก็บรักษาสมุนไพรทำได้ยาวนานขึ้น และยังช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งานและรับประทานอีกด้วย การแปรรูปสมุนไพรนั้นมีหลายวิธีทั้งการทำให้แห้งเพื่อให้เก็บรักษษได้ยาวนาน การนำสมุนไพรแห้งไปบดละเอียดหรือสกัดเพื่อให้ได้ตัวยาที่เข้มข้นเหมาะแก่การรับประทาน ซึ่งกระบวนการสำคัญหนึ่งในการแปรรูปสมุนไพรนั้นก็คือการหั่นสมุนไพรให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการทำให้แห้งหรือบดละเอียดในขั้นตอนต่อไป

                อย่างไรก็ดี เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสมุนไพรจากส่วนก้านและลำต้นของพืชที่มักมีความแข็ง แน่นกว่าส่วนอื่น ๆ ส่งผลให้การใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวในการหั่นสมุนไพรนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และอาจใช้เวลานานกว่าจะหั่นหรือเตรียมได้เสร็จ ยิ่งทำในระดับอุตสาหกรรมหรือเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงงานและเวลาที่มากยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ดีได้มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่เข้ามาช่วยให้การทำงานให้เกิดความรวดเร็ว ทำงานปริมาณมาก ๆ ได้ในคราวเดียวอย่างเครื่องหั่นสมุนไพรนั่นเอง

                ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ เครื่องหั่นสมุนไพร

 1. การลดต้นทุนในการทำงาน แม้ว่าการซื้อหาเครื่องจักรมาใช้งานจำเป็นจะต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับค่าแรงของพนักงาน หรือระยะเวลาที่แรงงานจะต้องทำงานเพื่อเตรียมสมุนไพรในปริมาณเท่า ๆ กันจะพบว่าการใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพรมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ยิ่งในกรณีที่เลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่ประกอบจากวัสดุที่มีความทนทานสูงอย่างสแตนเลส มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ก็จะสร้างความคุ้มค่าในการซื้อหามาใช้งานมากยิ้งขึ้น
 2. ความรวดเร็วในการทำงาน เครื่องหั่นสมุนไพรมักมีความเร็วรอบในการทำงาน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถวางแผนในการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งในกรณีที่ต้องการเตรียมสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียงปรับขนาดหรือความเร็วของใบมีดให้ตรงตามลักษณะของสมุนไพรตามต้องการ ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าการหั่นสมุนไพรด้วยแรงงานคนเป็นอย่างมาก
 3. ขนาดของชิ้นสมุนไพรที่สม่ำเสมอ เนื่องจากการแปรรูปสมุนไพรความหนาบางและขนาดของชิ้นสมุนไพรนั้นมีผลต่อการแปรรูปสมุนไพรในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็นอย่างมาก อย่างการอบแห้ง หากชิ้นของสมุนไพรมีความหนาที่ไม่สม่ำเสมอกันก็อาจส่งผลให้ทำการอบแห้งได้ยาก หรือใช้เวลานานมากขึ้นได้ ซึ่งการใช้เวลาในการอบแห้งที่นานขึ้นจะส่งผลต่อคุณภาพสีและกลิ่นของสมุนไพรได้ ดังนั้นการใช้เครื่องหั่นสมุนไพรจึงทำให้คุณภาพของสินค้าสมุนไพรแปรรูปมีความเหมาะสม และสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

                อย่างไรก็ดี แม้ว่าประโยชน์ของเครื่องหั่นสมุนไพรจะมีมากมาย แต่การเลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเทคนิคการเลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่ดีนั้นมีดังต่อไปนี้

เครื่องหั่นสมุนไพร
 1. วัสดุที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหั่นสมุนไพร เพราะเครื่องหั่นสมุนไพรคืออุปกรณ์ที่จะต้องสัมผัสกับสมุนไพรเกือบจะตลอดเวลา ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องหั่นสมุนไพรควรมีความทนทานต่อความชื้นในชิ้นสมุนไพรได้ดี อย่างสแตนเลสที่ไม่เป็นสนิมแม้จะสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ๆ มีความแข็งแรงแม้จะต้องหั่นชิ้นสมุนไพรที่มีความแข็งก็ไม่ส่งผลให้ใบมีดบิ่น หรือเกิดการผิดรูป รวมทั้งไม่ทำปฏิกิริยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างอ่อน ๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
 2. กำลังของเครื่องหั่นสมุนไพร เครื่องหั่นสมุนไพรแต่ละเครื่องจะมีความเร็วรอบของใบมีด ขนาดและปริมาณของสมุนไพรในการหั่นแต่ละครั้งแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรแต่ละครั้งควรพิจารณากำลังของเครื่องหั่นที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุนไพรที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ
 3. ขนาดและตำแหน่งของเครื่องหั่นสมุนไพร ปัจจัยนี้ส่งผลให้การใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพรมีความสะดวก และรวดเร็วในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการลำเลียงวัตถุดิบเข้าไปหั่น และง่ายต่อการลำเลียงวัตถุดิบที่หั่นแล้วออกมาเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้การหั่นสมุนไพรครั้งละมาก ๆ เป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 4. วิธีการดูแลรักษาอย่างละเอียด เพราะเครื่องหั่นสมุนไพร คือเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจึงช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรให้ยาวนานมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรควรพิจารณาถึงวิธีการบำรุงรักษาด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือมีขั้นตอนใด ๆ ที่จะต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรหรือไม่

                แม้ว่าประโยชน์ของเครื่องหั่นสมุนไพรจะมีมากมาย แต่การเลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่เหมาะสม วิธีการใช้งานและวิธีการดูแลง่ายไม่ซับซ้อนก็จะยิ่งช่วยให้การใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพรมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุน และเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เลือกดูเครื่องหั่นสมุนไพรของเราทั้งหมด คลิก!!

ติดต่อ KRUB
โทร 0877505035

เครื่องหั่นผัก

Line ID : KTT.SALE

เครื่องหั่นผัก
เครื่องหั่นลูกเต๋า

เครื่องหั่นลูกเต๋า

เครื่องหั่นลูกเต๋า

               เครื่องหั่นลูกเต๋า ที่ดี ควรมีลักษณะที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้ขนาดชิ้นของผักตามต้องการ มีความสะอาดปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีต่อการนำไปผลิตสินค้าและปรุงสุกต่อไป

 1. วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ผัก หรือผลไม้คืออาหารที่มีความชื้นค่อนข้างสูง หลายชนิดยังมีกรดอ่อน ๆ ที่สามารถกัดเกราะเครื่องหั่นลูกเต๋าบางเครื่องที่ไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอได้ การพิจารณาเลือกเครื่องหั่นผักที่มีความแข็งแรงทนทานจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก โดยวัสดุที่ดีควรทำจากสแตนเลสที่มีคุณภาพ แม้สัมผัสกับความชื้น หรือความเป็นกรดของผักและผลไม้เป็นเวลานาน ๆ ก็ไม่เกิดสนิมนั่นเอง
 2. ความสามารถในการถอดล้างทำความสะอาด เมื่อใช้งานเครื่องหั่นลูกเต๋ายอมหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเศษผัก หรือผลไม้ชิ้นเล็ก ๆ ตกค้างอยู่ตามใบมีด หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องหั่นได้ ยิ่งพืชหัวบางชนิดที่มียางอยู่ในเนื้อ เมื่อถูกับใบมีดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้เกิดคราบสกปรกได้ ดังนั้นเพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างสะดวก สามารถขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างหมดจด เครื่องหั่นผักควรสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสะอาดมากขึ้น
 3. ขนาดและกำลังการทำงานของเครื่องมีความเหมาะสม เพราะผักหัวที่ต้องการหั่นเต๋ามักมีเนื้อค่อนข้างแข็งและแน่น เครื่องหั่นลูกเต๋าจึงต้องมีกำลังการทำงานที่เพียงพอกับชนิดและปริมาณของผักและผลไม้ที่ต้องการหั่น หากกำลังของเครื่องน้อยเกินไปอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงาน หรือหากกำลังของเครื่องมากเกินไปก็อาจเป็นการเพิ่มภาระการลงทุนในการซื้อเครื่องโดยไม่จำเป็นได้

                เมื่อทราบลักษณะของ เครื่องหั่นลูกเต๋า ที่ดีแล้ว ผู้ที่ต้องการจะซื้อเครื่องหั่นผักควรพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

 1. พื้นที่ในการจัดวาง เครื่องหั่นลูกเต๋า ตำแหน่งในการจัดวางเครื่องหั่นผักควรเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ทำให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและเป็นระบบระเบียบ และขนาดพื้นที่ควรวางเครื่องได้พอดี ไม่ทำให้พื้นที่คับแคบหรือเบียดชิดกับอุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ มากเกินไป พื้นที่ในการจัดวางควรมีความแข็งแรงมั่นคง ทำให้สามารถวางเครื่องได้พอดี ไม่สั่นไหวในขณะทำงาน และเมื่อล้างทำความสะอาดเครื่องหั่น น้ำที่ใช้ในการล้างจะไม่ตกค้างท่วมขังอยู่บริเวณเครื่องหั่นนานเกินไป
 2. การเตรียมสายไฟให้เพียงพอ เครื่องหั่นลูกเต๋าจำเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการทำงาน ดังนั้นควรตรวจสอบกำลังไฟของสถานที่ผลิตว่าเพียงพอกับการทำงานของเครื่องหรือไม่ จำเป็นต้องมีเครื่องแปลงกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมก่อนใช้งานหรือไม่ หรือจำเป็นต้องเดินสายไฟเพิ่มเติมเพื่อให้สายไฟจากเครื่องหั่นไปถึงเต้าเสียบไฟฟ้าหรือไม่
 3. การเตรียมภาชนะหรือสายพานรองรับ เมื่อเครื่องหั่นลูกเต๋า ทำงาน ชิ้นผักที่ผ่านการหั่นควรมีภาชนะรองรับทันที เพื่อรักษาความสะอาดของผักและผลไม้เหล่านั้น และเพื่อนำผักและผลไม้ที่หั่นแล้วไปเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือการปรุงสุกในขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ควรจัดเตรียมภาชนะรองรับที่มีขนาดเหมาะสม หรือหากการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอาจพิจารณาใช้สายพานรองรับชิ้นผักแทนก็ได้

                เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาที่ผู้สนใจเลือกซื้อเครื่องหั่นลูกเต๋าควรให้ความสำคัญนั้นก็คือการพิจารณาผู้จัดจำหน่ายเครื่องหั่นผัก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. ผู้จัดจำหน่ายที่ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว การติดต่อประสานงานสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้จัดจำหน่ายเครื่องหั่นลูกเต๋ามีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ และมีความใส่ใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี
 2. ผู้จัดจำหน่ายที่มีความพร้อมในการให้บริการหลังการขาย เมื่อจัดจำหน่ายแล้ว ผู้ให้บริการที่ดีควรมีทีมช่างที่พร้อมจะเข้ามาดูแลเมื่อเครื่องหั่นลูกเต๋าเกิดปัญหา รวมทั้งมีคำอธิบายถึงวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องหั่นผักที่เหมาะสมให้ผู้ใช้งานทราบอีกด้วย
 3. ผู้จัดจำหน่ายที่มีเครื่องหั่นผักให้เลือกหลากหลาย แม้ว่าผักหรือผลไม้จะเป็นรูปทรงของอาหารที่ได้รับความนิยมมาก แต่บางครั้งผู้ใช้งานก็อาจต้องการเครื่องหั่นผักรูปทรงอื่น ๆ อย่างเครื่องหั่นผักเป็นแว่น หรือหั่นผักเป็นเส้น ๆ ในการใช้งานได้ ซึ่งผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพมักมีการจัดเตรียมเครื่องหั่นที่หลากหลายเอาไว้ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่

                เมื่อทราบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว เชื่อว่าผู้สนใจจะสามารถซื้อเครื่องหั่นลูกเต๋า ได้ตรงตามความต้องการ เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพตรงตามความต้องการได้เป็นอย่างดี

คลิกที่นี่เพื่อดูเครื่องหั่นผักของเราทั้งหมด

ติดต่อ KRUB

โทร 0877505035

Line ID : ktt.sale

เครื่องหั่นผัก
LINE Add Friend

เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม

เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม

เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม

ผักคือวัตถุดิบสำคัญในอาหารประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรส ซุป อาหารกระป๋อง หรือขนมขบเคี้ยวที่ทำจากผักชนิดต่าง ๆ ซึ่งการจัดเตรียมผักซึ่งเป็นวัตถุดิบตามธรรมชาตินั้นมีข้อควรระวังมากมาย เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ มีคุณภาพที่ดี หรือขนาดและรูปร่างตรงตามความต้องการ จากนั้นก็จะต้องมาจัดเตรียมล้างทำความสะอาด แล้วจึงนำมาตัดแต่งและมีขนาดตามต้องการ ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมานี่กระบวนการหั่นตัดแต่งเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลา และแรงงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ผักเป็นวัตถุดิบหลากหลาย และมีปริมาณมาก ๆ ทำให้หากตัดแต่งผักไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็อาจส่งผลให้ผักชนิดนั้น ๆ เกิดการเน่าเสีย หรือมีคุณภาพลดลงได้ ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาตัวช่วยที่เรียกว่าเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดเตรียมผักชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ โดยมีเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องหั่นผัก ดังนี้

 1. การพิจารณารูปแบบในการหั่นผัก เนื่องจากผักแต่ละชนิดมีความจำเป็นในการแปรรูปที่แตกต่างกัน อย่างหัวหอมก็มักนิยมหั่นแว่นก่อนนำไปใช้งาน ส่วนแครอทก็มักจะหั่นเป็นเส้น ๆ ก่อนนำไปปรุงเป็นอาหาร หรือการหั่นซอยเครื่องเทศอย่างตะไคร้ ดังนั้นรูปแบบการหั่นผักด้วยเครื่องจักรที่ดีควรมีความเหมาะสมกับการต้องการที่ใช้ หรือสามารถเปลี่ยนใบมีดได้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
 2. การพิจารณากำลังการทำงานของเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมเพราะปริมาณวัตถุดิบ และเนื้อสัมผัสของผักแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากเครื่องจักรมีกำลังไม่พอก็อาจส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือใช้ระยะเวลานานกว่าจะหั่นผักต่าง ๆ ได้หมด ดังนั้นจึงเลือกเครื่องจักรที่มีกำลังการทำงานเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. การพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เช่นระบบสายพาน กำลังไฟที่ต้องใช้งาน เพื่อให้เครื่องหั่นผักทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หลายครั้งจึงต้องอาศัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม อาทิ สายพานลำเลียงผักเข้าสู่เครื่องหั่น หรือสายพานลำเลียงออกจากเครื่องหั่น ซึ่งความเร็วและขนาดของสายพานเหล่านี้ควรสัมพันธ์กับกำลังการทำงานของเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมด้วย
 4. การพิจารณาขนาดของเครื่องหั่นให้เหมาะสมกับพื้นที่การปฏิบัติงาน ขนาดของสถานที่ปฏิบัติงานที่ดีควรมีพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินไปมาได้สะดวก โดยเฉพาะพื้นที่ว่างสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรได้สะดวก ดังนั้นเมื่อจะพิจารณาเลือกซื้อเครื่องหั่นผัก นอกจากพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรแล้ว ยังควรพิจารณาถึงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย และควรมีการระบายน้ำที่สะดวก เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำกักขังในระหว่างที่กำลังหั่นผักชนิดต่าง ๆ อยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขอนามัยในกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก
 5. การพิจารณาวิธีการบำรุงรักษาที่ง่าย และสะดวก การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ดีควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะหาก เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม ชำรุดระหว่างการใช้งานก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าจะใช้งานทุก ๆ วันเครื่องก็ยังมีสภาพที่ดีและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ดังนั้นเครื่องหั่นผักที่ดีควรถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ออกมาตรวจสอบได้ง่าย มีอะไหล่ที่หามาเปลี่ยนเมื่อชำรุดได้ง่าย และมีคู่มือการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

                ขั้นตอนการคัดเลือกเครื่องหั่น เมื่อทราบความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมควรพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

 1. ผู้จัดจำหน่ายที่มีรายละเอียดของเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน เพราะแม้ว่าเครื่องหั่นผักจะเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีความซับซ้อนยุ่งยาก แต่ก็จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทำงาน ดังนั้นผู้สนใจควรพิจารณาเลือกซื้อจากผู้จำหน่ายที่มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งรายละเอียดของตัวเครื่อง วิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่างการใช้งาน หรือหากพบปัญหาก็จะสามารถแก้ไขให้เครื่องมือกลับมาใช้งานง่ายได้อย่างทันท่วงที
 2. บริการหลังการขาย แม้ว่าผู้ใช้งานจะทราบรายละเอียดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว แต่การบริการหลังการขายย่อมสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ควรมีกำหนดไว้ให้ชัดเจน เช่นรับประกันหลังการขายนานเท่าใด หรือหากมีการแจ้งช่างมาซ่อมเครื่องจักรจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อซื้อเครื่องหั่นผักมาใช้งานอีกต่อไป
 3. วัสดุที่ใช้ประกอบเครื่อง เพราะผักชนิดต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบตามธรรมชาติที่มักมีน้ำเป็นองค์ประกอบ เครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรม ที่ดีจึงควรทำมาจากวัสดุที่ทนความชื้นได้ดีอย่างสแตนเลส หรือแม้แต่สายพานลำเลียงที่ติดอยู่กับตัวเครื่องก็ควรมีลักษณะที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารและทนความชื้นได้สูง

                เมื่อพิจารณาเลือกเครื่องหั่นผัก อุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ควรมีการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ให้ดีก่อนนำมาติดตั้งและใช้งาน เริ่มตั้งแต่การศึกษารายละเอียดของเครื่องและคู่มือขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด การจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการใช้งานช่วยให้งานสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และสะดวกต่อการเดินไปมาในระหว่างการทำงานหรือไม่ สะดวกต่อการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาหรือไม่ และเมื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรแล้วควรทดสอบการใช้งานจนแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาใด ๆ เพื่อให้เครื่องหั่นผักสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด

คลิกที่นี่!! เพื่อดูเครื่องหั่นผักของเราทั้งหมด

เครื่องร่อนผง เครื่องร่อนแป้ง สำหรับธุรกิจคุณ

เครื่องร่อนผง

                เครื่องร่อนผง คือสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อแยกสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นการแยกฝุ่นทรายออกจากแป้ง หรือใช้ร่อนเพื่อควบคุมความละเอียดของแป้งและวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น แป้งทาผิวหากเนื้อแป้งไม่ละเอียดสม่ำเสมอกันก็อาจทำให้รู้สึกระคายเคืองเมื่อนำมาทาลงบนผิว รวมทั้งยังช่วยให้ส่วนผสมที่เป็นผงชนิดต่าง ๆ เกิดการกระจายตัว อย่างเช่นในอุตสาหกรรมปูนขาวที่จับตัวเป็นก้อนได้ง่ายก็สามารถใช้เครื่องร่อนแป้ง ในการทำให้วัตถุดิบกระจายตัว และสามารถลำเลียงไปยังกระบวนการผลิตอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ซึ่งการคัดแยกขนาดอนุภาคของผงวัตถุดิบ การขจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ และการกระจายส่วนผสมให้มีประสิทธิภาพนั้น วิธีที่ให้ผลดีที่สุดนั้นก็คือการร่อนแป้งด้วยตะแกรงที่มีความละเอียดตามที่ต้องการนั่นเอง

                วัตถุดิบใดบ้างที่สามารถใช้ เครื่องร่อนผง ได้

1.             แป้งสำหรับประกอบอาหารอย่างแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันฝรั่ง แป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันเทศ แป้งท้าวยายม่อม แป้งถั่วเขียว แป้งอัลมอนด์ แป้งถั่วเหลือง แป้งข้าวโพด แป้งมะพร้าว เป็นต้น

2.             วัตถุดิบประกอบอาหารที่ต้องการความละเอียด อาทิเช่น พริกป่น นมผง น้ำตาล ผงฟู ผงเครื่องเทศ ผงปรุงรส เป็นต้น

3.             วัตถุดิบทางเวชภัณฑ์ ทั้งตัวยาก่อนนำไปบรรจุแคปซูล หรืออัดเม็ด และผงสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

4.             วัสดุสำหรับงานอุตสาหกรรม และสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ ปูนขาว ผงทราย หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น

                ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานตามวัตถุดิบที่แตกต่างกันเหล่านี้ จึงมีการพัฒนาและออกแบบ เครื่องร่อนแป้ง เป็นชนิดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงกำลังของเครื่องร่อนแป้งที่สามารถตอบสนองต่อปริมาณวัสดุที่ต้องการร่อนที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

1.             Static Grid เป็น เครื่องร่อน ที่มีลักษณะคล้ายตะแกรงทั่วไป จึงเป็นเครื่องร่อนแป้งที่สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด สามารถแยกสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ออกไปได้ง่าย และมักมีราคาไม่แพงมากนัก จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่เครื่องร่อนแป้งชนิดนี้มีข้อเสียคือกำลังการผลิตจะน้อย เพราะใช้ความละเอียดของตะแกรงได้ขนาดเดียว และไม่มีช่องทางออกของวัตถุดิบในถาดร่อน หากต้องการความละเอียดมาก ๆ และหลากหลาย ทำให้จำเป็นต้องถอดตะแกรงหลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อใช้ตะแกรงละเอียดขนาด 1 มิลลิเมตร ก็จะสามารถแยกสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดมากกว่า 1 มิลลิเมตรออกไปได้ แต่เมื่อต้องการแป้งที่มีความละเอียดมากขึ้นก็ต้องนำแป้งมาร่อนอีกครั้งผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตรเพื่อให้ได้ความละเอียดของเนื้อแป้งที่ต้องการ หรืออาจใช้การร่อนแป้งมากกว่า 1 ครั้ง หรือด้วยเครื่องร่อนมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการ

2.             Round vibrating sifters เป็น เครื่องร่อนผง ที่สามารถร่อนแป้งที่ความละเอียดต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการร่อนแป้งให้มากยิ่งขึ้น สามารถติดตั้งแม่เหล็กเอาไว้ เพื่อตัดแยกผงเหล็กที่ปนเปื้อนอยู่ในแป้งระหว่างการร่อนไปด้วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ได้ดี แต่ก็จะมีราคาที่สูงเพิ่มขึ้น และต้องการการบำรุงรักษาที่ดีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการใช้งาน

3.             Rectangular vibrating sifters เป็น เครื่องร่อนผง ที่มีลักษณะเป็นถาดยาวแล้วใช้แรงสั่นสะเทือนในการคัดแยกวัตถุดิบ ใช้หลักการทำงานด้วยแรงสั่นสะเทือนเพื่อลำเลียงวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งระหว่างนั้นขนาดของวัตถุดิบก็จะถูกคัดแยกด้วยตะแกรงขนาดละเอียดที่รองรับอยู่ แต่ข้อเสียของเครื่องร่อนชนิดนี้คือกำลังการผลิตที่น้อย ไม่สามารถผลิตครั้งละมาก ๆ ได้ บำรุงรักษาได้ยาก และมีราคาสูง

4.             เครื่องร่อนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ นอกจาก เครื่องร่อนผง ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องร่อนเพื่องานที่ต้องการความละเอียดสูงเป็นพิเศษอาจมีการใช้คลื่นเสียง หรือแรงดันอากาศในการร่อนแยกผงต่าง ๆ ออกจากกัน หรือใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องการแยกขนาดของอนุภาคต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ ก็อาจใช้ตะแกรงหลายชั้นที่มีความละเอียดแตกต่างกันอีกด้วย แต่เครื่องร่อนประเภทนี้ก็มักจะมีราคาสูงมากกว่าเครื่องร่อนที่ใช้สำหรับงานทั่วไป

                นอกจากการคัดเลือกประเภทของ เครื่องร่อนผง ตามที่กล่าวมาแล้ว ยังควรพิจารณาเลือกวัสดุที่นำมาผลิตเป็นเครื่องร่อนแป้งให้เหมาะกับการใช้งานด้วย ซึ่งโดยทั่วไปนิยมอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

1.             สแตนเลส เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีมากชนิดหนึ่ง เพราะมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักของสิ่งของต่าง ๆ ได้ครั้งละมาก ๆ ใช้ผลิตเป็นตะแกรงที่มีความละเอียด ใช้ผลิตเป็นช่องสำหรับรองรับวัตถุดิบที่ผ่านการร่อนแล้ว หรือผลิตเป็นช่องป้อนวัตถุดิบลงเครื่องจักร เป็นต้น ทำให้สามารถนำไปใช้กับวัตถุดิบได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะวัตถุดิบประเภทอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพราะไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดสนิม ซึ่งเป็นสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

2.             เหล็กคาร์บอน เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน แต่มีข้อเสียคือมีโอกาสเกิดสนิมได้ง่าย แม้จะมีการเคลือบสีป้องกันไว้แล้วก็ถาม จึงไม่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ดังนั้นวัสดุชนิดนี้จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องระมัดระวังเรื่องความชื้น การปนเปื้อน เช่น การร่อนปูน สารเคมี หิน ดิน ทราย เป็นต้น

                เมื่อเลือกประเภทของเครื่องร่อนได้แล้ว สิ่งสำคัญที่ควรรู้ต่อมาก็คือการดูแลรักษา เครื่องร่อนแป้ง นั่นเอง เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องร่อน และอายุการใช้งานของเครื่องด้วย การรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีหลักการที่ควรให้ความสำคัญ ดังนี้

 1. การทำความสะอาดตะแกรงและเครื่องทันทีที่ใช้งานเสร็จ ในระหว่างที่เครื่องร่อนกำลังทำงาน เครื่องก็จะต้องเผชิญกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งเศษวัสดุต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่บนเครื่องร่อนหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจกลายเป็นคราบเหนียว และคราบสกปรกจนยากจะทำความสะอาดได้ง่าย ยิ่งในกรณที่เป็น เครื่องร่อนแป้ง ที่ทำจากเหล็กที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการร่อนปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว ซึ่งหากไม่รีบทำความสะอาดก็อาจเกิดสนิมได้
 2. การใช้ลมเป่าทำความสะอาด (Water Jet) จำเป็นต้องใช้ลมแรงดันสูงในการเป่าทำความสะอาด เนื่องจากตะแกรงร่อนของเครื่องร่อนแป้งนั้น มีซอกและรูขนาดเล็กเกินกว่าจะทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงด้วยวิธีอื่น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ลมแรงดันสูงในการเป่าทำความสะอาด สามาถปัดเป่าเศาผงที่หลบอยู่ตามวอกเล็ก ๆ ได้หมดสิ้น ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องร่อนแป้งได้เป็นอย่างดี
 3. การใช้แปรงทำความสะอาด เนื่องจากเครื่องร่อนแป้ง คืออุปกรณ์ที่ต้องการความแห้งสะอาดคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องร่อน ดังนั้นการทำความสะอาดในทุก ๆ ครั้งหลังการใช้งาน ควรเริ่มจากการใช้แปรงทำความสะอาดตะแกรงก่อน เพื่อป้องกันการตกค้างของสิ่งสกปรกต่าง ๆ และควรเลือกแปรงที่เหมาะกับตะแกรงที่ใช้ด้วย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถามประเภทของแปรง หรือวิธีการทำความสะอาดเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย เครื่องร่อนแป้ง ได้อีกด้วย

                การเลือกใช้ เครื่องร่อน ที่เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน จำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ไม่ควรพิจารณาแต่ราคาเพียงอย่างเดียว พร้อมศึกษาวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาที่เหมาะสมด้วย

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเครื่องร่อนของเรา

เครื่องหั่นผัก

เครื่องซอยขิง สแตนเลส

เครื่องซอยขิง สแตนเลส

เครื่องซอยขิง สแตนเลส จำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่

                ขิงคือสมุนไพรที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย อันเนื่องมาจากรสชาติอันเผ็ดร้อนที่ชูรสอาหารให้อร่อยน่ารับประทานมากขึ้น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ทำให้เมนูอาหารหลายอย่างมีกลิ่นรสที่น่ารับประทานมากขึ้น จะนำมาประกอบอาหารโดยตรง หรือใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในพริกแกง น้ำพริก หรือเครื่องปรุงรสอื่น ๆ ก็ได้ อีกทั้งขิงยังมีสรรพคุณทางยาที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยในการขับลม แก้ปัญหาท้องอืด จุกเสียดแน่นเฟ้อ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน แก้อาการหอบไอ และขับเสมหะ ด้วยคุณสมบัติที่ดีต่าง ๆ เหล่านี้จึงทำให้ขิงกลายเป็นวัตถุดิบที่ถูกนำไปใช้ในอาหารที่หลากหลายชนิดหนึ่ง ตัวอย่างเช่นนำมาโรยหน้าโจ๊กร้อน ๆ ตอนเช้า ใช้เป็นส่วนประกอบในเมนูผัดขิง และส่วนประกอบในแกงต้มส้ม แต่เนื่องจากขิงมีลักษณะผักหัวที่ค่อนข้างแข็งและมีกากใยเหนียว ๆ ที่เคี้ยวได้ยากอยู่ค่อนข้างมาก วิธีการแปรรูปให้ขิงรับประทานได้ง่ายมากที่สุดคือการซอยขิงเป็นเส้นฝอยขนาดเล็ก ๆ นั่นเอง

                แม้ว่าขิงซอยจะง่ายต่อการรับประทาน แต่การจัดเตรียมขิงซอยก็ต้องอาศัยระยะเวลาและการเตรียมการค่อนข้างนาน เพราะขิงมีเนื้อสัมผัสที่แข็ง และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ต้องอาศัยแรงและเวลาค่อนข้างมากจึงจะซอยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้จำนวนมากพอที่จะนำไปประกอบอาหาร ยิ่งในกรณีของร้านอาหาร หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจอาหาร หรือแม้แต่ตามครัวเรือนที่ต้องเตรียมอาหารแต่ละมื้อครั้งละมาก ๆ การที่จะต้องมาซอยขิงด้วยมือคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ใช้แรงงานและเวลาไม่น้อยเลย เกิดความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องซอยขิงมาใช้งาน

                ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เครื่องซอยขิง สแตนเลส นั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยร่นระยะเวลาการซอยขิง พร้อมข้อดีต่าง ๆ ของเครื่องซอยขิง ดังนี้

 1. ระยะเวลาการเตรียมอาหารที่รวดเร็วมากขึ้น เพราะการซอยขิงเป็นชิ้นเล็กด้วยแรงงานคนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียดและแรงงานไม่น้อย จึงมักจะทำให้ต้องเสียเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบครั้งละนาน ๆ แต่เมื่อใช้เครื่องซอยของมาช่วยทำงาน ระยะเวลาการจัดเตรียมก็จะรวดเร็วมากขึ้น สามารถนำเวลาดังกล่าวไปเพิ่มเมนูอาหาร หรือเพิ่มปริมาณในการปรุงอาหารให้มากขึ้นได้อีกด้วย
 2. ความสม่ำเสมอของวัตถุดิบ การซอยขิงด้วยมือสิ่งหนึ่งที่มักพบได้บ่อยคือความไม่สม่ำเสมอของชิ้นขิง บางชิ้นอาจหนามากเกินไป ในขณะที่บางชิ้นอาจบางเกินไป เนื่องมาจากการลงน้ำหนักมีดและการกะขนาดของผู้เตรียมวัตถุดิบที่ผิดพลาดไป แต่เมื่อใช้เครื่องซอยขิงที่มีการตั้งขนาดแบบอัตโนมัติเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ความสะอาดของวัตถุดิบ หลายครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานกลายเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ โดยไม่รุ้ตัว อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนที่มากับเส้นผม น้ำลาย เหงื่อ น้ำมูก หรือน้ำตาของผู้ปฏิบัติงาน ยิ่งต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานาน ๆ โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ในกรณีของเครื่องซอยขิงที่ผ่านการทำความสะอาดมาเป็นอย่างดี จึงสามารถลดโอกาสการปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี

                เมื่อทราบข้อดีที่น่าสนใจแล้ว ขอแนะนำว่าอย่าลืมพิจารณาแนวทางการเลือกเครื่องซอยขิง สแตนเลส มาใช้งานให้ดีเสียก่อน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. วัสดุที่นำมาประกอบเครื่อง เนื่องจากขิงเป็นวัตถุดิบที่มีความชื้น และเนื้อค่อนข้างแข็งมาก ดังนั้น หากวัสดุที่นำมาประกอบเครื่องไม่แข็งแรงมากเพียงพอก็อาจทำให้ไม่สามารถซอยขิงเป็นชิ้นเล็ก ๆ ได้ ดังนั้นเมื่อมีความสนใจใช้เครื่องซอยขิงแนะนำให้สอบถามผู้จำหน่ายว่าวัสดุที่นำมาประกอบตัวเครื่องคืออะไร แนะนำว่าควรเป็นสแตนเลสเพราะแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ไม่เป็นสนิม และล้างทำความสะอาดได้ง่าย
 2. กำลังการทำงานของเครื่อง กำลังการทำงานของเครื่องคือปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าเครื่องซอยขิงนั้นสามารถซอยขิงครั้งละปริมาณเท่าไร หรือมีความเร็วในการซอยขิงแต่ละครั้งอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ และหากเป็นเครื่องที่กำลังการทำงานสูง ๆ ผู้ใช้งานอาจต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดวางเครื่องที่กว้างขวางเพียงพอ มีกำลังไฟฟ้าเพื่อการใช้งานที่เพียงพอ ระบบการล้างทำความสะอาด และความแข็งแรงของพื้นห้องที่สามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องซอยขิงในขณะทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา
 3. คู่มือหรือวิธีการใช้เครื่องอย่างละเอียด แม้ว่าเครื่องซอยขิงจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้งานง่าย มีเพียงปุ่มเปิดและปิดเครื่องก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ก็ยังคงมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ควรใส่ใจไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษา อายุการใช้งานของใบมีดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมเมื่อใด รวมถึงวีธีการซ่อมพื้นฐานหากพบว่าการทำงานของเครื่องผิดปกติ รวมถึงวิธีการถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อนำมาล้างทำความสะอาดอย่างเหมาะสมอีกด้วย
 4. บริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้า หากสนใจซื้อเครื่องซอยขิง ผู้สนใจควรพิจารณาเลือกซื้อจากผู้จัดจำหน่ายที่มีความพร้อมในการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้เกิดความอุ่นใจว่าหากเกิดปัญหาในการใช้งานจะได้รับการดูแลโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญ ให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 5. ความสามารถในการทำงานของเครื่องจักร เครื่องซอยขิงที่ดีไม่ควรซอยขิงได้เพียงขนาดเดียว หรือซอยได้เพียงวัตถุดิบชนิดเดียวแต่ควรทำงานได้หลากหลาย อาจจะเป็นการซอยพืชหัวชนิดอื่น ๆ ที่ต้องการใช้งานอย่างกระชายขาว หัวเผือก หรือหัวมันได้ด้วย หรืออาจจะหั่นผัก ผลไม้ออกมาเป็นรูปทรงอื่น ๆ อย่างการฝานเป็นแผ่นบาง ๆ หรือหั่นท่อนให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นได้ เป็นต้น

หากท่านกำลังมองหาเครื่องซอยขิงคุณภาพดี

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องซอยขิง

สนใจสั่งซื้อเครื่องซอยขิง เครื่องหั่นผัก หรือเครื่องจักรในการผลิตอาหารอื่น ๆ

โทร 0877505035

เครื่องหั่นผัก

Line ID : ktt.sale

เครื่องหั่นผัก
https://line.me/ti/p/hP6Q03wl4k

เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส

เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส

ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส

                ผักและผลไม้คือวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย แต่เนื่องจากผักและผลไม้นั้นเป็นวัตถุดิบจากธรรรมชาติที่มีความสด และอาจเกิดการเน่าเสียได้ง่าย การจัดเตรียมผักและผลไม้อย่างรวดเร็ว สะอาด และถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจไม่พบในกรณีที่เป็นการจัดเตรียมในครัวเรือนทั่วไป เพราะมีปริมาณของผักผลไม้ไม่มาก แต่ในกรณีของร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องใช้ผักและผลไม้ในปริมาณมาก ๆ การจัดเตรียมผักและผลไม้ด้วยแรงงานคนเพียงอย่างเดียวย่อมทำให้ต้องใช้เวลานาน หรือแรงงานคนเป็นจำนวนมาก ๆ ได้ เกิดความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และถูกสุขอนามัยมาขึ้น โดยเครื่องหั่นแว่นนับเป็นเครื่องจักรหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

                เครื่องหั่นแว่นคือเครื่องหั่นผักและผลไม้ประเภทหัวหรือผลไม้ที่มีทรงกลมให้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ก่อนนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูปในขั้นตอนต่อไป ตัวเครื่องนิยมทำจากสแตนเลสเพราะเป็นวัสดุที่ไม่ก่อปฏิกิริยากับอาหารชนิดต่าง ๆ ไม่เป็นสนิม และล้างทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยสามารถสรุปประโยชน์ของเครื่องหั่นแว่น ได้ดังนี้

 1. ความรวดเร็วในการทำงาน ทันทีที่ผักและผลไม้ถูกเก็บเกี่ยวออกมาจากต้น ผักและผลไม้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ เกิดความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบตามธรรมชาติเหล่านี้ให้รวดเร็วมากที่สุด เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
 2. ความสม่ำเสมอของชิ้นอาหาร การปรุงอาหารให้สุกจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งชิ้นอาหารให้มีขนาดที่สม่ำเสมอเท่ากัน ทั้งยังส่งผลให้รับประทานง่ายและเกิดความสวยงามน่ามองอีกด้วย ซึ่งการทำงานของเครื่องหั่นแว่นที่ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดความหนาของผักและผลไม้ได้ตามต้องการ จึงสามารถควบคุมให้ชิ้นวัตถุดิบมีขนาดตรงตามความต้องการได้เป็นอย่างดี
 3. ความสะอาด การทำงานโดยบุคลากรนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะบุคคล ๆ นั้นอาจเจ็บป่วย หรือไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยไม่รู้ตัว รวมทั้งตามร่างกายของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเส้นผม น้ำลาย เหงื่อ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของร่างกายจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ การใช้เครื่องหั่นแว่นที่ทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีจึงสามารถลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
 4. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การหั่นเตรียมผักและผลไม้จำเป็นต้องใช้ของมีคมอย่างมีดในการทำงาน ซึ่งการจับมีดเป็นระยะเวลานาน ๆ  ย่อมเพิ่มความเสี่ยงที่มีดจะบาดมือผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย ยิ่งในกรณีที่ผักและผลไม้มีเนื้อค่อนข้างแข็งหรือมีขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงในการหั่นแว่นค่อนข้างมาก ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้น แต่เมื่อใช้เครื่องหั่นแว่นที่มีระบบ Safety เป็นอย่างดีก็จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องมาจากของมีคมได้ดี
 5. ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต เมื่อการจัดเตรียมวัตถุดิบสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และมีการปรับขนาดได้อย่างแม่นยำและหลากหลาย ก็จะช่วยให้สามารถผลิตอาหารในปริมาณมาก ๆ ได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตอาหารมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
 6. ช่วยลดจำนวนแรงงานในการทำงาน ในอดีตแรงงานคนคือปัจจัยสำคัญในการทำงานของสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งในการผลิตอาหารด้วย แต่เมื่อจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตครั้งละมาก ๆ และรวดเร็ว การหาแรงงานคนมาทำงานก็อาจเป็นเรื่องยาก และใช้เวลานานกว่าจะหาแรงงานมาได้แต่ละครั้ง ซึ่งเครื่องหั่นแว่นที่เข้ามาทำงานแทนแรงงานได้จึงนับว่าตัวเลือกที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่อสถานประกอบการต่าง ๆ ที่กำลังต้องการขยายกิจการ หรือเพิ่มกำลังการผลิตได้ไม่น้อยเลย

                ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องหั่นแว่น

                แม้ว่าการใช้งานเครื่องหั่นแว่นจะมีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย แต่ก็มีข้อควรระวังที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้งาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การเลือกซื้อ เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องหั่นแว่น ผู้สนใจต้องพิจารณาครายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องหั่นแว่นให้ถี่ถ้วน การพิจารณาคุณภาพของเครื่องหั่นแว่นพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ประกอบเครื่องควรเป็นวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ทนทานต่อความชื้นและทำความสะอาดได้ง่ายอย่างสแตนเลส ผลิตภายใต้ผู้ให้บริการที่ทำงานอย่างมีมาตรฐาน และเครื่องหั่นสามารถหั่นผักและผลไม้ให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 2. การดูแลรักษาเครื่องหั่นแว่น เพราะความสะอาดคือปัจจัยสำคัญในการผลิตอาหาร ดังนั้นเครื่องหั่นแว่นที่ดีจะต้องสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ชิ้นส่วนต่าง ๆ ควรถอดออกมาเพื่อล้างทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสม และไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่เศษสิ่งสกปรกจะเข้าไปสะสมอีกด้วย รวมทั้งควรมีการดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. การศึกษาเรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้อง การใช้งานเครื่องหั่นแว่นแม้ว่าจะสะดวกและใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรให้ถี่ถ้วนก่อนการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีวัสดุใดบ้างที่ห้ามใช้กับเครื่องจักร หรือมีจุดอันตรายใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน กำลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ในการทำงาน รวมถึงสารเคมีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เพื่อการดูแลรักษาเครื่องจักร

                เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส คือเครื่องจักรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเพิ่มกำลังผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ที่จะใช้งานเครื่องหั่นแว่นก็ควรพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี ใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างแท้จริง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องหั่นแว่น

หากสนใจสั่งซื้อเครื่องหั่นแว่น

ติดต่อ KRUB 0877505035

เครื่องหั่นผัก

Line ID : ktt.sale

เครื่องหั่นผัก
เครืองอบไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า

เครื่องอบแห้ง เตาอบแห้ง เลือกอย่างไร ให้เหมาะสม

เครื่องอบแห้ง เตาอบแห้ง

                เครื่องอบแห้ง เตาอบแห้ง เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารที่สำคัญสิ่งหนึ่งในโลกเรา ในอดีตการถนอมอาหารด้วยการทำให้แห้ง นับเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านานแล้ว เพราะช่วยให้ผู้คนได้มีอาหารชนิดนั้น ๆ รับประทาน แม้ในยามที่ขาดแคลน หรือนอกฤดูกาล

Continue reading

เครื่องบดสมุนไพร ตัวช่วยที่ทำให้กระบวนการผลิตของคุณง่ายขึ้น

เครื่องบดสมุนไพร ตัวช่วยที่ทำให้กระบวนการผลิตของคุณง่ายขึ้น

                สมุนไพรคือวัตถุดิบตามธรรมชาติที่สามารถนำไปใช้ในบริโภคในชีวิตประจำวัน ได้มากมาย ทั้งอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค รวมทั้งเครื่องสำอางชนิดต่าง ๆ เพื่อสุขภาพของผิวพรรณและเส้นผมที่สวยงามและแข็งแรง แต่การเตรียม

Continue reading
เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องหั่นเต๋า KRUB MACHINERY

เครื่องหั่นผักสมุนไพร เลือกยังไง

เครื่องหั่นผักสมุนไพร

                ผักนับเป็นวัตถุดิบสำคัญ ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทุกประเภท ด้วยคุณค่าทางอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของผู้บริโภค ความหลากหลายของผักที่มีให้เลือกใช้แบบนานาชนิด มีหลากหลายรสชาติ และสีสันที่ล้วนน่ารับประทานกันทั้งนั้น แต่เนื่องจากผักเป็นสินค้า

Continue reading
เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

การแปรรูปอาหารคืออะไร

                อาหารนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ทุก ๆ คน ซ่งไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ล้วนจำเป็นต้องรับประทานอาหาร เพื่อเสริมสร้างเป็นพลังงานในการทำงาน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต มีความแข็งแรง หรือแม้แต่การรับประทานเพื่อความเพลินเพลิน

Continue reading

Post navigation

Phone
Line
Line
Phone