เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

การแปรรูปอาหารคืออะไร

                อาหารนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ทุก ๆ คน ซ่งไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ล้วนจำเป็นต้องรับประทานอาหาร เพื่อเสริมสร้างเป็นพลังงานในการทำงาน เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต มีความแข็งแรง หรือแม้แต่การรับประทานเพื่อความเพลินเพลิน

Continue reading
เครื่องบด อุตสาหกรรม

เครื่องบด อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ (Universal Pulverizer)

เครื่องบด อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ทำงานอย่างไร เลือกยังไง ??

กรรมวิธีการบด เป็นหนึ่งในวิธีการลดขนาดวัตถุดิบที่อยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน วัตถุดิบอาหารส่วนมากมักมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะนำไปแปรรูปต่อได้ ดังนั้น จึงต้องทำการลดขนาดวัตถุดิบลงก่อน เพื่อให้พร้อมต่อการนำไปแปรรูป หรือผลิต ในกระบวนการถัดไป

Continue reading
เครื่องหั่นผัก

เครื่องหั่นผักมีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง?

เครื่องหั่นผัก หรือเครื่องแปรรูปผักและผลไม้ บางประเภทสามารถประยุกต์ใช้กับการแปรรูปเนื้อสัตว์ได้

Continue reading
Phone
Line
Line
Phone