เครื่องบด อุตสาหกรรม

เครื่องบด อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ (Universal Pulverizer)

เครื่องบด อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ทำงานอย่างไร เลือกยังไง ??

กรรมวิธีการบด เป็นหนึ่งในวิธีการลดขนาดวัตถุดิบที่อยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน วัตถุดิบอาหารส่วนมากมักมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะนำไปแปรรูปต่อได้ ดังนั้น จึงต้องทำการลดขนาดวัตถุดิบลงก่อน เพื่อให้พร้อมต่อการนำไปแปรรูป หรือผลิต ในกระบวนการถัดไป

Continue reading