เครื่องหั่นลูกเต๋า

เครื่องหั่นลูกเต๋า

               เครื่องหั่นลูกเต๋า ที่ดี ควรมีลักษณะที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้ขนาดชิ้นของผักตามต้องการ มีความสะอาดปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีต่อการนำไปผลิตสินค้าและปรุงสุกต่อไป

  1. วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ผัก หรือผลไม้คืออาหารที่มีความชื้นค่อนข้างสูง หลายชนิดยังมีกรดอ่อน ๆ ที่สามารถกัดเกราะเครื่องหั่นลูกเต๋าบางเครื่องที่ไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอได้ การพิจารณาเลือกเครื่องหั่นผักที่มีความแข็งแรงทนทานจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก โดยวัสดุที่ดีควรทำจากสแตนเลสที่มีคุณภาพ แม้สัมผัสกับความชื้น หรือความเป็นกรดของผักและผลไม้เป็นเวลานาน ๆ ก็ไม่เกิดสนิมนั่นเอง
  2. ความสามารถในการถอดล้างทำความสะอาด เมื่อใช้งานเครื่องหั่นลูกเต๋ายอมหลีกเลี่ยงที่จะเกิดเศษผัก หรือผลไม้ชิ้นเล็ก ๆ ตกค้างอยู่ตามใบมีด หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องหั่นได้ ยิ่งพืชหัวบางชนิดที่มียางอยู่ในเนื้อ เมื่อถูกับใบมีดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องเป็นเวลานาน ๆ ก็จะทำให้เกิดคราบสกปรกได้ ดังนั้นเพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างสะดวก สามารถขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างหมดจด เครื่องหั่นผักควรสามารถถอดชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสะอาดมากขึ้น
  3. ขนาดและกำลังการทำงานของเครื่องมีความเหมาะสม เพราะผักหัวที่ต้องการหั่นเต๋ามักมีเนื้อค่อนข้างแข็งและแน่น เครื่องหั่นลูกเต๋าจึงต้องมีกำลังการทำงานที่เพียงพอกับชนิดและปริมาณของผักและผลไม้ที่ต้องการหั่น หากกำลังของเครื่องน้อยเกินไปอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงาน หรือหากกำลังของเครื่องมากเกินไปก็อาจเป็นการเพิ่มภาระการลงทุนในการซื้อเครื่องโดยไม่จำเป็นได้

                เมื่อทราบลักษณะของ เครื่องหั่นลูกเต๋า ที่ดีแล้ว ผู้ที่ต้องการจะซื้อเครื่องหั่นผักควรพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

  1. พื้นที่ในการจัดวาง เครื่องหั่นลูกเต๋า ตำแหน่งในการจัดวางเครื่องหั่นผักควรเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน ทำให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและเป็นระบบระเบียบ และขนาดพื้นที่ควรวางเครื่องได้พอดี ไม่ทำให้พื้นที่คับแคบหรือเบียดชิดกับอุปกรณ์และเครื่องมืออื่น ๆ มากเกินไป พื้นที่ในการจัดวางควรมีความแข็งแรงมั่นคง ทำให้สามารถวางเครื่องได้พอดี ไม่สั่นไหวในขณะทำงาน และเมื่อล้างทำความสะอาดเครื่องหั่น น้ำที่ใช้ในการล้างจะไม่ตกค้างท่วมขังอยู่บริเวณเครื่องหั่นนานเกินไป
  2. การเตรียมสายไฟให้เพียงพอ เครื่องหั่นลูกเต๋าจำเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการทำงาน ดังนั้นควรตรวจสอบกำลังไฟของสถานที่ผลิตว่าเพียงพอกับการทำงานของเครื่องหรือไม่ จำเป็นต้องมีเครื่องแปลงกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมก่อนใช้งานหรือไม่ หรือจำเป็นต้องเดินสายไฟเพิ่มเติมเพื่อให้สายไฟจากเครื่องหั่นไปถึงเต้าเสียบไฟฟ้าหรือไม่
  3. การเตรียมภาชนะหรือสายพานรองรับ เมื่อเครื่องหั่นลูกเต๋า ทำงาน ชิ้นผักที่ผ่านการหั่นควรมีภาชนะรองรับทันที เพื่อรักษาความสะอาดของผักและผลไม้เหล่านั้น และเพื่อนำผักและผลไม้ที่หั่นแล้วไปเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือการปรุงสุกในขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็ว ควรจัดเตรียมภาชนะรองรับที่มีขนาดเหมาะสม หรือหากการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอาจพิจารณาใช้สายพานรองรับชิ้นผักแทนก็ได้

                เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาที่ผู้สนใจเลือกซื้อเครื่องหั่นลูกเต๋าควรให้ความสำคัญนั้นก็คือการพิจารณาผู้จัดจำหน่ายเครื่องหั่นผัก โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. ผู้จัดจำหน่ายที่ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว การติดต่อประสานงานสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้จัดจำหน่ายเครื่องหั่นลูกเต๋ามีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ และมีความใส่ใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี
  2. ผู้จัดจำหน่ายที่มีความพร้อมในการให้บริการหลังการขาย เมื่อจัดจำหน่ายแล้ว ผู้ให้บริการที่ดีควรมีทีมช่างที่พร้อมจะเข้ามาดูแลเมื่อเครื่องหั่นลูกเต๋าเกิดปัญหา รวมทั้งมีคำอธิบายถึงวิธีการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องหั่นผักที่เหมาะสมให้ผู้ใช้งานทราบอีกด้วย
  3. ผู้จัดจำหน่ายที่มีเครื่องหั่นผักให้เลือกหลากหลาย แม้ว่าผักหรือผลไม้จะเป็นรูปทรงของอาหารที่ได้รับความนิยมมาก แต่บางครั้งผู้ใช้งานก็อาจต้องการเครื่องหั่นผักรูปทรงอื่น ๆ อย่างเครื่องหั่นผักเป็นแว่น หรือหั่นผักเป็นเส้น ๆ ในการใช้งานได้ ซึ่งผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพมักมีการจัดเตรียมเครื่องหั่นที่หลากหลายเอาไว้ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่

                เมื่อทราบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว เชื่อว่าผู้สนใจจะสามารถซื้อเครื่องหั่นลูกเต๋า ได้ตรงตามความต้องการ เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพตรงตามความต้องการได้เป็นอย่างดี

คลิกที่นี่เพื่อดูเครื่องหั่นผักของเราทั้งหมด

ติดต่อ KRUB

โทร 0877505035

Line ID : ktt.sale

เครื่องหั่นผัก
LINE Add Friend