เครื่องหั่นสมุนไพร ตัวช่วยที่ทำให้งานของคุณง่ายและสะดวกมากขึ้น

เครื่องหั่นสมุนไพร

เครื่องหั่นสมุนไพร

สมุนไพร คือพืชที่มีสรรพคุณทางยา ส่วนประกอบของพืชที่นำมาใช้เป็นยานั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งดอก ใบ ราก ลำต้น หรือแต่ละเมล็ด ซึ่งการแปรรูปสมุนไพรอย่างเหมาะสมนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้สรรพคุณทางยาของสมุนไพรถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้การเก็บรักษาสมุนไพรทำได้ยาวนานขึ้น และยังช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งานและรับประทานอีกด้วย การแปรรูปสมุนไพรนั้นมีหลายวิธีทั้งการทำให้แห้งเพื่อให้เก็บรักษษได้ยาวนาน การนำสมุนไพรแห้งไปบดละเอียดหรือสกัดเพื่อให้ได้ตัวยาที่เข้มข้นเหมาะแก่การรับประทาน ซึ่งกระบวนการสำคัญหนึ่งในการแปรรูปสมุนไพรนั้นก็คือการหั่นสมุนไพรให้มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการทำให้แห้งหรือบดละเอียดในขั้นตอนต่อไป

                อย่างไรก็ดี เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของสมุนไพรแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสมุนไพรจากส่วนก้านและลำต้นของพืชที่มักมีความแข็ง แน่นกว่าส่วนอื่น ๆ ส่งผลให้การใช้แรงงานคนเพียงอย่างเดียวในการหั่นสมุนไพรนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และอาจใช้เวลานานกว่าจะหั่นหรือเตรียมได้เสร็จ ยิ่งทำในระดับอุตสาหกรรมหรือเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงงานและเวลาที่มากยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ดีได้มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่เข้ามาช่วยให้การทำงานให้เกิดความรวดเร็ว ทำงานปริมาณมาก ๆ ได้ในคราวเดียวอย่างเครื่องหั่นสมุนไพรนั่นเอง

                ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ เครื่องหั่นสมุนไพร

  1. การลดต้นทุนในการทำงาน แม้ว่าการซื้อหาเครื่องจักรมาใช้งานจำเป็นจะต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับค่าแรงของพนักงาน หรือระยะเวลาที่แรงงานจะต้องทำงานเพื่อเตรียมสมุนไพรในปริมาณเท่า ๆ กันจะพบว่าการใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพรมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก ยิ่งในกรณีที่เลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่ประกอบจากวัสดุที่มีความทนทานสูงอย่างสแตนเลส มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ก็จะสร้างความคุ้มค่าในการซื้อหามาใช้งานมากยิ้งขึ้น
  2. ความรวดเร็วในการทำงาน เครื่องหั่นสมุนไพรมักมีความเร็วรอบในการทำงาน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงสามารถวางแผนในการทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งในกรณีที่ต้องการเตรียมสมุนไพรมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียงปรับขนาดหรือความเร็วของใบมีดให้ตรงตามลักษณะของสมุนไพรตามต้องการ ก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นกว่าการหั่นสมุนไพรด้วยแรงงานคนเป็นอย่างมาก
  3. ขนาดของชิ้นสมุนไพรที่สม่ำเสมอ เนื่องจากการแปรรูปสมุนไพรความหนาบางและขนาดของชิ้นสมุนไพรนั้นมีผลต่อการแปรรูปสมุนไพรในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็นอย่างมาก อย่างการอบแห้ง หากชิ้นของสมุนไพรมีความหนาที่ไม่สม่ำเสมอกันก็อาจส่งผลให้ทำการอบแห้งได้ยาก หรือใช้เวลานานมากขึ้นได้ ซึ่งการใช้เวลาในการอบแห้งที่นานขึ้นจะส่งผลต่อคุณภาพสีและกลิ่นของสมุนไพรได้ ดังนั้นการใช้เครื่องหั่นสมุนไพรจึงทำให้คุณภาพของสินค้าสมุนไพรแปรรูปมีความเหมาะสม และสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

                อย่างไรก็ดี แม้ว่าประโยชน์ของเครื่องหั่นสมุนไพรจะมีมากมาย แต่การเลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเทคนิคการเลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่ดีนั้นมีดังต่อไปนี้

เครื่องหั่นสมุนไพร
  1. วัสดุที่นำมาประกอบเป็นเครื่องหั่นสมุนไพร เพราะเครื่องหั่นสมุนไพรคืออุปกรณ์ที่จะต้องสัมผัสกับสมุนไพรเกือบจะตลอดเวลา ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ประกอบเป็นเครื่องหั่นสมุนไพรควรมีความทนทานต่อความชื้นในชิ้นสมุนไพรได้ดี อย่างสแตนเลสที่ไม่เป็นสนิมแม้จะสัมผัสกับความชื้นเป็นระยะเวลานาน ๆ มีความแข็งแรงแม้จะต้องหั่นชิ้นสมุนไพรที่มีความแข็งก็ไม่ส่งผลให้ใบมีดบิ่น หรือเกิดการผิดรูป รวมทั้งไม่ทำปฏิกิริยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างอ่อน ๆ ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
  2. กำลังของเครื่องหั่นสมุนไพร เครื่องหั่นสมุนไพรแต่ละเครื่องจะมีความเร็วรอบของใบมีด ขนาดและปริมาณของสมุนไพรในการหั่นแต่ละครั้งแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรแต่ละครั้งควรพิจารณากำลังของเครื่องหั่นที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุนไพรที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ
  3. ขนาดและตำแหน่งของเครื่องหั่นสมุนไพร ปัจจัยนี้ส่งผลให้การใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพรมีความสะดวก และรวดเร็วในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการลำเลียงวัตถุดิบเข้าไปหั่น และง่ายต่อการลำเลียงวัตถุดิบที่หั่นแล้วออกมาเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้การหั่นสมุนไพรครั้งละมาก ๆ เป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  4. วิธีการดูแลรักษาอย่างละเอียด เพราะเครื่องหั่นสมุนไพร คือเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจึงช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรให้ยาวนานมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรควรพิจารณาถึงวิธีการบำรุงรักษาด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือมีขั้นตอนใด ๆ ที่จะต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรหรือไม่

                แม้ว่าประโยชน์ของเครื่องหั่นสมุนไพรจะมีมากมาย แต่การเลือกใช้เครื่องหั่นสมุนไพรที่เหมาะสม วิธีการใช้งานและวิธีการดูแลง่ายไม่ซับซ้อนก็จะยิ่งช่วยให้การใช้งานเครื่องหั่นสมุนไพรมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุน และเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เลือกดูเครื่องหั่นสมุนไพรของเราทั้งหมด คลิก!!

ติดต่อ KRUB
โทร 0877505035

เครื่องหั่นผัก

Line ID : KTT.SALE

เครื่องหั่นผัก