เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส

เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส

ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส

                ผักและผลไม้คือวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย แต่เนื่องจากผักและผลไม้นั้นเป็นวัตถุดิบจากธรรรมชาติที่มีความสด และอาจเกิดการเน่าเสียได้ง่าย การจัดเตรียมผักและผลไม้อย่างรวดเร็ว สะอาด และถูกสุขลักษณะจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจไม่พบในกรณีที่เป็นการจัดเตรียมในครัวเรือนทั่วไป เพราะมีปริมาณของผักผลไม้ไม่มาก แต่ในกรณีของร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารที่จำเป็นต้องใช้ผักและผลไม้ในปริมาณมาก ๆ การจัดเตรียมผักและผลไม้ด้วยแรงงานคนเพียงอย่างเดียวย่อมทำให้ต้องใช้เวลานาน หรือแรงงานคนเป็นจำนวนมาก ๆ ได้ เกิดความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และถูกสุขอนามัยมาขึ้น โดยเครื่องหั่นแว่นนับเป็นเครื่องจักรหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก

                เครื่องหั่นแว่นคือเครื่องหั่นผักและผลไม้ประเภทหัวหรือผลไม้ที่มีทรงกลมให้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ก่อนนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูปในขั้นตอนต่อไป ตัวเครื่องนิยมทำจากสแตนเลสเพราะเป็นวัสดุที่ไม่ก่อปฏิกิริยากับอาหารชนิดต่าง ๆ ไม่เป็นสนิม และล้างทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยสามารถสรุปประโยชน์ของเครื่องหั่นแว่น ได้ดังนี้

  1. ความรวดเร็วในการทำงาน ทันทีที่ผักและผลไม้ถูกเก็บเกี่ยวออกมาจากต้น ผักและผลไม้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ เกิดความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบตามธรรมชาติเหล่านี้ให้รวดเร็วมากที่สุด เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
  2. ความสม่ำเสมอของชิ้นอาหาร การปรุงอาหารให้สุกจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งชิ้นอาหารให้มีขนาดที่สม่ำเสมอเท่ากัน ทั้งยังส่งผลให้รับประทานง่ายและเกิดความสวยงามน่ามองอีกด้วย ซึ่งการทำงานของเครื่องหั่นแว่นที่ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดความหนาของผักและผลไม้ได้ตามต้องการ จึงสามารถควบคุมให้ชิ้นวัตถุดิบมีขนาดตรงตามความต้องการได้เป็นอย่างดี
  3. ความสะอาด การทำงานโดยบุคลากรนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อนต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะบุคคล ๆ นั้นอาจเจ็บป่วย หรือไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยไม่รู้ตัว รวมทั้งตามร่างกายของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเส้นผม น้ำลาย เหงื่อ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของร่างกายจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ การใช้เครื่องหั่นแว่นที่ทำความสะอาดมาเป็นอย่างดีจึงสามารถลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่าง ๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
  4. ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การหั่นเตรียมผักและผลไม้จำเป็นต้องใช้ของมีคมอย่างมีดในการทำงาน ซึ่งการจับมีดเป็นระยะเวลานาน ๆ  ย่อมเพิ่มความเสี่ยงที่มีดจะบาดมือผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย ยิ่งในกรณีที่ผักและผลไม้มีเนื้อค่อนข้างแข็งหรือมีขนาดใหญ่ที่ต้องออกแรงในการหั่นแว่นค่อนข้างมาก ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้น แต่เมื่อใช้เครื่องหั่นแว่นที่มีระบบ Safety เป็นอย่างดีก็จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องมาจากของมีคมได้ดี
  5. ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิต เมื่อการจัดเตรียมวัตถุดิบสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และมีการปรับขนาดได้อย่างแม่นยำและหลากหลาย ก็จะช่วยให้สามารถผลิตอาหารในปริมาณมาก ๆ ได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตสามารถผลิตอาหารมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่
  6. ช่วยลดจำนวนแรงงานในการทำงาน ในอดีตแรงงานคนคือปัจจัยสำคัญในการทำงานของสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งในการผลิตอาหารด้วย แต่เมื่อจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตครั้งละมาก ๆ และรวดเร็ว การหาแรงงานคนมาทำงานก็อาจเป็นเรื่องยาก และใช้เวลานานกว่าจะหาแรงงานมาได้แต่ละครั้ง ซึ่งเครื่องหั่นแว่นที่เข้ามาทำงานแทนแรงงานได้จึงนับว่าตัวเลือกที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่อสถานประกอบการต่าง ๆ ที่กำลังต้องการขยายกิจการ หรือเพิ่มกำลังการผลิตได้ไม่น้อยเลย

                ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องหั่นแว่น

                แม้ว่าการใช้งานเครื่องหั่นแว่นจะมีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย แต่ก็มีข้อควรระวังที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้งาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. การเลือกซื้อ เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องหั่นแว่น ผู้สนใจต้องพิจารณาครายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องหั่นแว่นให้ถี่ถ้วน การพิจารณาคุณภาพของเครื่องหั่นแว่นพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ประกอบเครื่องควรเป็นวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ทนทานต่อความชื้นและทำความสะอาดได้ง่ายอย่างสแตนเลส ผลิตภายใต้ผู้ให้บริการที่ทำงานอย่างมีมาตรฐาน และเครื่องหั่นสามารถหั่นผักและผลไม้ให้ได้ขนาดต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  2. การดูแลรักษาเครื่องหั่นแว่น เพราะความสะอาดคือปัจจัยสำคัญในการผลิตอาหาร ดังนั้นเครื่องหั่นแว่นที่ดีจะต้องสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ชิ้นส่วนต่าง ๆ ควรถอดออกมาเพื่อล้างทำความสะอาดได้อย่างเหมาะสม และไม่ควรมีเหลี่ยมมุมที่เศษสิ่งสกปรกจะเข้าไปสะสมอีกด้วย รวมทั้งควรมีการดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3. การศึกษาเรียนรู้การใช้งานที่ถูกต้อง การใช้งานเครื่องหั่นแว่นแม้ว่าจะสะดวกและใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้งานก็จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรให้ถี่ถ้วนก่อนการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีวัสดุใดบ้างที่ห้ามใช้กับเครื่องจักร หรือมีจุดอันตรายใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน กำลังไฟฟ้าที่เครื่องใช้ในการทำงาน รวมถึงสารเคมีต่าง ๆ ที่ต้องใช้เพื่อการดูแลรักษาเครื่องจักร

                เครื่องหั่นแว่น สแตนเลส คือเครื่องจักรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเพิ่มกำลังผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ที่จะใช้งานเครื่องหั่นแว่นก็ควรพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี ใช้งานอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างแท้จริง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องหั่นแว่น

หากสนใจสั่งซื้อเครื่องหั่นแว่น

ติดต่อ KRUB 0877505035

เครื่องหั่นผัก

Line ID : ktt.sale

เครื่องหั่นผัก